در واقع با استفاده از این آزمون مدرسه شناخت نسبی نسبت به سطح علمی دانش اموزان ثبت نام شده پیدا می کند تا در راستای پیشرفت دانش آموزان برنامه ریزی کرده و برای بهبود سیاست های آموزشی در سال تحصیلی جدید اقدام کند


چرا آزمون به صورت مجازی برگزار میشه؟ (مزایای آزمون های آنلاین)
 • هزینه پایین برای مدرسه (به طور مثال از طریق حذف هزینه هایی مانند کاغذ، تکثیر برگه های امتحانی، عدم نیاز به مکان خاص جهت برگزاری یا سازماندهی فیزیکی، برنامه ریزی و زمانبندی با توجه به محدودیت ها و امکان تداخل امتحانات کلاس های مختلف، نظارت بر امتحان و …)
 • امکان ارزیابی مستمر، سریع و آسان عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دروس مختلف به علت سهولت برگزاری آزمون آنلاین
 • امکان برگزاری در هر زمان و هر مکان و در هر مقیاس دلخواه
 • فراهم آوردن امکان نظارت مستقیم والدین و معلمین بر روند اجرای هر امتحان و ازریابی نتایج آن
 • سهولت برگزاری و تصحیح  آزمون آنلاین مدارس برای دبیران
 • امکان تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از هر امتحان و مقایسه عملکرد دانش آموزان به صورت منفرد، کلاسی یا بررسی عملکرد هر معلم و مقایسه نتایج به صورت تفکیکی در قالب جداول و نمودارهای گرافیکی
 • آموزش و ترویج فرهنگ خودآزمایی، خوداتکایی و وجدان کاری به دانـش آمـوزان
 • ترویج فرهنگ استفاده از سرویس ها و خدمات اینترنتی بین معلمین، دانش آموزان و والدین
 • ارتقای کیفیت ارزیابی دانش آموزان و حرکت به سوی آموزش عمقی و ارزشیابی مفهومی
 • استمرار فعالیت های درسی دانش آموز در خارج از محیط مدرسه
 • علاقمند نمودن دانش آموزان به ارزشیابی درسی با توجه به آشنایی و تمایل آن ها به استفاده از فناوری های نوین
 • ایجاد حس رقابت در میان دانش آموزان
 • امکان مشاهده و مقایسه نتایج دانش آموزان به منظور تعیین عملکرد هر دانش آموز، کلاس یا معلم
 • و نهایتا ارتقای سطح و کیفیت آموزش در مدارس کشور

مشخصات آزمون ورودی :

مهلت زمان شرکت در آزمون :
تاریخ : 30 تیر ماه 1396      ||      شروع آزمون : 8 صبح     ||      پایان آزمون : 8 شب     ||     به مدت 12 ساعت

آزمون ورودی شامل دو آزمون "تست هوش" و "آزمون علمی" می شود.
تست هوش         =»            تعداد سوالات : 20 سوال          ||            مدت زمان پاسخگویی : 15 دقیقه       
آزمون علمی           =»            تعداد سوالات : 80 سوال         ||            مدت زمان پاسخگویی : 75 دقیقه
کل آزمون          =»            تعداد سوالات : 100 سوال          ||            مدت زمان پاسخگویی : 90 دقیقه

تعداد سوالات  " آزمون علمی" از لحاظ درس بندی :
آموزش قرآن و هدیه های آسمانی (1 تا 10)                 ||         مجموع سوالات : 10 سوال
فارسی مهارت های خواندن و نوشتن(11 تا 30)           ||          مجموع سوالات : 20 سوال
مطالعات اجتماعی (31 تا 40)                                                   ||          مجموع سوالات : 10 سوال
علوم تجربی (41 تا 60)                                                              ||          مجموع سوالات : 20 سوال
ریاضیات (61 تا 80)                                                                    ||          مجموع سوالات : 20 سوال


نکته : ضریب تمامی دروس 1 می باشد و امتیاز هر سوال 1 است.
اعلام نتایج : نتایج آزمون ورودی دبیرستان غیردولتی فضلاء در روز شنبه 31 تیر ماه ساعت 18 در قسمت "صفحه شخصی دانش آموزان" منتشر خواهد شد.