در اولین مرحله ابتدا مدارک لازم را تهیه کرده و به مسئول ثبت نام تحویل می دهید. سپس فرم ثبت نام را مطابق با شناسنامه پر می کنید. 
  1. پرونده بهداشت و سلامت
  2. کپی شناسنامه دانش آموز
  3. پرونده تحصیلی (کارنامه سال گذشته)
  4. کپی کارت ملی اولیا (پدر و مادر) و دانش آموز
  5. 2 قطعه عکس 4*3 (توضیحات در قسمت پایین صفحه آمده است)
ویژگی عکس : زمینه سفید | تمام رخ | مرتبط با سال جاری | پشت نویسی شده


در مرحله دوم تعهد نامه را به همراه فرزندتان به صورت کامل خوانده و سپس آن را امضا می کنید.
و در اخرین مرحله قرداد پرداخت شهریه بین اولیا و دبیرستان منعقد می گردد.

فرآیند ثبت نام : 
ارائه مدارک    ==»    دریافت فرم ثبت نام    ==»   مطالعه و امضای تعهد نامه    ==»    انعقاد قرداد پرداخت شهریه      

با طی کردن مراحل بالا فرزند شما در دبیرستان ثبت نام شده است اما این ثبت نام قطعی نیست. 
در تاریخ 30 تیر ماه 1396 فرزند شما به صورت اینترنتی در یک آزمون با عنوان "آزمون ورودی" شرکت خواهد کرد و درصورت کسب نمره قبولی ثبت نام شما قطعی می شود