چرا آزمون ورودی برگزار میشه؟
آزمون ورودی به منظور شناسایی و جذب دانش اموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامه تحصیل در دبیرستان غیردولتی هوشمند فضلاء می باشد.