صفحه شخصی دانش آموز
به قسمت صفحه شخصی دانش آموزان خوش آمدید. جهت ورود به صفحه شخصی کافیست بر روی اسم خود کلیک کرده و رمز عبور (کدملی) خود را وارد کنید.
** لیست دانش آموزان در 31 تیر ماه 1396 ساعت 18روز شنبه قابل مشاهده است. **